Aktualności

Warsztat antydyskryminacyjny – skrypt

Lipiec 6, 2014 9:31 pm

Skrypt: Warsztaty antydyskryminacyjne dla chłopców i dziewcząt biorących udział w Klubie Młodego Obywatela i Obywatelki
Cele warsztatów: przygotowanie osób zaangażowanych w prace w samorządzie uczniowskim do działań o charakterze równościowym i antydyskryminacyjnym w środowisku szkolnym; wzrost świadomej otwartości na różnorodność, poszanowanie odmienności, otwarcie na potrzeby osób znajdujących się w mniejszościach. Celem spotkań jest przekazanie uczniom i uczennicom inspiracji do działania na rzecz szkolnej społeczności.

Metody pracy: warsztat antydyskryminacyjny nastawiony jest głównie na doświadczanie, pracę z postawami, dlatego techniki pracy mają charakter angażujący do dyskusji, wymiany opinii w podgrupach i na forum całej grupy, a także do pracy nad własnymi postawami dzięki umożliwieniu autorefleksji.
W warsztatach antydyskryminacyjnych warto sięgać po techniki dramowe – scenki, mierzenie się z rolami pozwala uczniom i uczennicom poczuć pewne doświadczenie, zmierzyć się z nim, to najlepszy punkt do dalszych dyskusji.
Czas trwania warsztatów: 2 x 3h, w tym 2x 10 minut przerwy
Miejsce realizacji: sala szkolna, krzesła ustawione w podkowę, odsunięte ławki
Osoba uczestnicząca: uczeń/ uczennica klas IV – VI zaangażowany w pracę na rzecz samorządu klasowego lub szkolnego.
Materiały: duże kartony, flamastry, taśma papierowa, post-ity.
Plan zajęć:
1. Powitanie – jeśli uczniowie i uczennice pochodzą z różnych klas warto zadbać o integrację i możliwość zbudowania dobrej atmosfery do wspólnej pracy.
Ćwiczenie: dzielimy na grupę poprzez przydział do pór roku – uczniowie i uczennice mają bez słów ustawić się w zależności od daty (dnia, miesiąca) urodzin, od najmłodszego do najstarszego, sprawdzamy czy im się udało, a następnie tworzymy 4 grupy – wiosnę, lato, jesień, zimę. W tych 5 osobowych grupach dzieci opowiadają sobie swoje ulubione formy spędzania wolnego czasu, po 5 minutach, dzielą się opowiadaniami na forum mówiąc o tym:
co mają wspólnego, co kogo z nich wyróżnia itp. Zadanie pozwala lepiej się poznać, zbudować atmosferę zaufania.

2. Jak pracować w grupie? wypracowanie kontraktu
Ćwiczenie: Co nas uskrzydla, co nas hamuje… Rysujemy balon, uczniom rozdajemy post- ity, na jednym mają napisać co pomaga im w budowaniu współpracy, a co przeszkadza. Prosimy o przylepienie w odpowiednim miejscu balonu, omawiamy.

3. Każdy ma inaczej…
kroki – na kartkach piszemy role – np. chłopiec na wózku inwalizkim żyjący w dużym mieście, dziewczynka z biednego domu, chłopak, który źle się uczy, ale jest bogaty, dziecko z Wietnamu, które właśnie przyjechało ze swoimi rodzicami do Polski. Ról musi być tyle ile dzieci na szkoleniu, jeśli to możliwe problemy dzieci mogą pochodzić z tych, których w życiu doświadczają dzieci, ważne, żeby role nie były zbyt abstrakcyjne. Role muszą być zróżnicowane – przedstawiać sytuacje dające przewagę, a także trudności życiowe.
Prosimy dzieci, aby wylosowały role, a następnie wyobraziły sobie swoje życie, codzienność, dzień w szkole, wakacje.
Następnie ustawiamy dzieci na linii i udzielamy instrukcji – przy każdej odpowiedzi twierdzającej dają krok do przodu, przy każdej negatywnej stoją w miejscu. Odczytujemy listę ok 15 pytań/ zdań, przykłady: czy czujesz się w szkole bezpiecznie? nigdy nikt nie pobił cię ze względu na twój wygląd, masz w domu komputer z łączem internetowym, twoi rodzice mogą pomóc ci w lekcjach, kiedy masz kłopoty, twoją rodzinę stać na wyjazdy wakacyjne, nigdy nie jesteś głodny, masz modne ubrania, bywasz w kinie kilka razy w miesiącu, jeśli chcesz możesz brać udział w zajęciach dodatkowych, w szkole nie wyróżniasz się od innych uczniów, jeśli potrzebujesz korzystasz z korepetycji.
Kiedy uczniowie odpowiedzą na pytania prosimy, aby rozejrzeli się, kto gdzie kto jest, a następnie ujawnili kim byli.
Kolejny, najważniejszy etap ćwiczenia to omówienie – uczniowie i uczennice siadają w kręgu, prosimy, aby podzielili się swoimi refleksjami – jak odpowiadali na pytania, co było trudne, łatwe, co ich zdumiewało, kiedy np. inni szli do przodu, a oni stali w miejscu.
Następnie dzielimy ich w 5 osobowe zespoły: mają zastanowić się nad tym czym jest równość i równouprawnienie.
Spisujemy wszystkie propozycje, budujemy jedną wspólną definicję.
4. energizer – Kto tak jak ja… ustawiamy się z krzesełkami w kręgu, jednego krzesełka brakuje, jedna osoba jest w środku i mówi „Kto tak jak ja… lubi spać/ ma trampki/ nie lubi marchewki – wszystkie osoby, które odpowiedziały twierdząco muszą zamienić się miejscami, ostatnia osoba, która zostaje w kręgu pyta „kto tak jak ja…” gramy ok 5 minut.
5. Kim jestem?
Ćwiczenie: dzieciom naklejamy na plecy różne role tak, żeby ich nie znały – osoba starsza, osoba bezdomna, niewidomy, Romka. Następnie mają do zadania innym 5 pytań, które pozwolą im zorientować się jaką rolę mają. Po rundzie pytań, zdzieramy role i spisujemy jakie skojarzenia się pojawiały, dopisujemy inne, które mają członkowie grupy.
Czy zawsze tak jest? Skąd wiedzę mają o tych wszystkich osobach? Czy trzeba kogoś poznać, żeby wiedzieć „kim jest”. Po wyczerpaniu dyskusji piszemy na tablicy hasło stereotyp, pytamy dzieciom z czym im się kojarzy. Budujemy wspólnie definicje.
6.Kto może być zagrożony stereotypem w naszym kraju, mieście, szkole?
Ćwiczenie: Burza mózgów – spisujemy pomysły na tablicy.
7. Zaplanuj wydarzenie! Ćwiczenie: dzieciom zlecamy zaplanowanie wydarzenia np. pikniku, który będzie adresowany do jak największej grupy adresatów związanych z ich szkołą – nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły, sąsiadów. Mają na to 15 minut. Muszą zaplanować co się wydarzy, kiedy, gdzie, jak powiadomią wszystkich zainteresowanych. Prezentacja prac, a następnie omówienie pomysłów czy docierają do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń.
8. Dyskryminacja? Ćwiczenie: prosimy dzieci, aby w parach wypracowały definicję tego czym jest według nich dyskryminacja. Pary łączymy w 4, a następnie na forum prezentujemy definicję. Prowadząca dookreśla czym jest dyskryminacja. Warto przekazać, że to forma przemocy szkodliwej dla licznych grup wykluczająca ich z możliwości korzystania z zasobów społeczeństwa, a także, że przyjmuje różnorodne formy – słów, czynów itp.
9. Dyskryminacja? Nie w naszej szkole!
Ćwiczenie: prosimy aby dzieci namalowały w 4 osobowych grupach plakat antydyskryminacyjny, omawiamy plakaty.
10. Co u nas? W jaki sposób można/ należy prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkole?
Ćwiczenie: Dyskusja moderowana przez wybranych uczniów/uczennice. Z wszystkich wypracowanych pomysłów wybieramy dwa-trzy, a następnie dopracowujemy je. Ważne, aby wspierać na tym etapie uczniów, żeby pomysły były realne, adekwatne do potrzeb danej szkoły, warto do ostatniego ćwiczenia zaprosić opiekunkę samorządu, nauczycielkę, której dzieci ufają.
11. Co zabieram, co zostawiam…
Ćwiczenie: na post itach dzieci piszą rzeczy, które im się podobały, a także to co było niefajne, nudne, nieprzydatne. wszystkie udane wklejają w narysowaną walizkę, a nieudane obok. Omawiamy na forum lub, ewaluujemy po szkoleniu warsztatów.

 

Wielki finał!

Maj 6, 2014 12:29 pm

13 czerwca to wielki dzień dla projektu „Budżet Miasta Cię przerasta?” – to dzień finałowej gry miejskiej. 30 z 700  dzieci, które spotkały się w I etapie gry zakwalifikowało się do wielkiego finału. Dla dzieci przygotowaliśmy zadania, które wymagały wielu umiejętności i wiedzy. Głównym tematem gry była Unia Europejska, ale nie od samej znajomości jej struktur, członków i sposobów działania zależało zwycięstwo! Grę, która wystartowała o godzinie 11.00 w Parku Miejskim podzielono na dwie części – grę terenową i quiz połączony z elementami zręcznościowymi. Pierwszy etap rozgrywał się w przestrzeni parku – poukrywano w nim zagadki, podpowiedzi, mapy, a co najważniejsze – 12 gwiazdek. Wszystkim drużynom zależało na odnalezieniu gwiazdek na których zapisana była „Oda do radości”. Po godzinie zmagań udało się! Dzieciaki odczytały „Odę” i otrzymały nagrody – bilety do kina.

Druga część finału to quiz o krajach członkowskich – zadaniem uczestników i uczestniczek było udzielenie poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania, a dokładnie – trafienie z łuku w ten fragment mapy, którego dotyczyło pytanie.

W tym etapie najlepsi okazali się uczniowie i uczennica z Szkoły Podstawowej Nr 58, tuż za nimi zespół Szkoły Nr 24 i SP 45. Wszystkie dzieci wykazały się wielką wiedzą, zaangażowaniem i wolą walki.

A poniżej fotorelacja:

Drugi etap gry rozpoczęty! Uczniowie i uczennice mierzą się z zadaniami dotyczącymi funkcjonowania państwa. Dzięki grze dowiadują się jakie i z czego państwo ma wpływy, na co najwięcej wydaje, kto podejmuje decyzje, a kto je wykonuje. Gra to także szansa zdobycia wiedzy o tym ile kosztowałyby nas poszczególne usługi publiczne, gdyby były płatne np. wypożyczenie książki z biblioteki, opieka nad psem, który przebywa w schronisku.

Treści gry ubrano w tor zadań, które poza wartością edukacyjną są okazją do szkolenia umiejętności kooperacji, a także dobrą zabawą. Zespół z każdej szkoły, który uzyska najwięcej punktów mierzy się 13 czerwca w grze miejskiej.

W galerii relacja z gry w SP Nr 58, gdzie zwyciężyła drużyna  z klasy VIa.

Wielkimi krokami zbliża się drugi etap gry, który testowaliśmy w czasie IV  Poleskiej Majówki. Od 3 czerwca gra „stojąca” o funkcjonowaniu państwa zawędruje do łódzkich szkół, które spotkają się w II etapie rozgrywek, a są to:

SP z numerami: 45, 153, 175, 58, 24,26.

 

 

 

Kolejne dwa tygodnie rozgrywek upłynęły nam na odwiedzaniu kolejnych szkół – SP nr 153 im. Marii Skłodowskiej-Curie, SP Nr 26 im. Armii „Łódź”, SP Nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków oraz Prywatnej Szkoły im. Krzysztofa Augustyniaka.

To już ostatnie dni rozgrywek 1 etapu, przed nami półfinałowe gry w każdej ze szkół. Zanim wkroczymy w grę stojącą zapraszamy do galerii ostatnich dwóch tygodni.

 

Kolejny dzień rozgrywek. Po przerwie na weekend majowy ruszyliśmy do Szkoły Nr 58, gdzie z klasą IVa i Va sprawdzaliśmy jak Łodzi się powodzi. Było emocjonująco i baaardzo głośno! Ważnym punktem, przed rozpoczęciem rozgrywki było wyjaśnienie dzieciom różnicę pomiędzy instytucjami prywatnymi i publicznymi, wytłumaczyliśmy, że miasto nie ma uprawnień do budowania centrum handlowego, a swoje środki musi przeznaczyć na instytucje publiczne – szkoły, przedszkola, służbę zdrowia.

Prowadząc rozgrywki wciąż mamy poczucie, że edukacja obywatelska w tak przyjemnej formie jest bardzo ważna i potrzebna. Cieszymy się, że gry zostaną w szkołach, a uczniowie i uczennice będą mogli je wypożyczać i korzystać z nich w czasie wycieczek, zastępstw, godzin wychowawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z dzisiejszych rozgrywek!

Klub Młodego Obywatela i Obywatelki

Kwiecień 28, 2014 7:01 pm

Nie samą grą projekt Budżet miasta Cię przerasta się toczy. Dla uczniów i uczennic, które tworzą szkolne samorządy przygotowaliśmy cykl zajęć w ramach Klubu Młodej Obywatelki i Młodego Obywatela. Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych (dwa spotkania z danego tematu dla Samorządu Uczniowskiego szkoły, która bierze udział w grze). W marcu odbyły się warsztaty dotyczące równości i różnorodności, kwietniowe spotkania Klubu dotyczyły samorządności. W maju i czerwcu planowane są kolejno zajęcia z ekologii i etyki.

Po co prowadzimy Klub? Chcemy wzmocnić potencjał dzieci, które angażują się w działania na rzecz własnej społeczności, zainspirować je do dalszej pracy. Ponadto, w czasie spotkań Klubu dzieci projektują działania, które wdrożą w swojej szkole. Dla wszystkich dzieci niespodzianka – gra Jak się Łodzi powodzi w prezencie!

Szkoły, których uczniowie wezmą udział w Klubie Młodego Obywatela i Młodej Obywatelki otrzymają upominki w postaci zestawu książek.

Jeśli chcecie zgłosić swoją szkołę – piszcie do nas: majewska.ilonanna@gmail.com

Szkoła Podstawowa Nr 175

Kwiecień 28, 2014 4:22 pm

Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Henryka Ryla przy ul. Pomorskiej 27 urzekła nas wyjątkowo kolorowymi i bardzo teatralnymi ilustracjami na korytarzach. Urzekły nas także uczennice i uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem grali w grę. Obejrzyjcie koniecznie galerię z rozgrywek w SP 175!

Szkoła Podstawowa Nr 45

Kwiecień 28, 2014 3:54 pm

Polecamy zobaczyć galerię zdjęć z rozgrywek w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Jana Matejki przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3. Uczniowie i uczennice tej szkoły jako pierwsi i pierwsze wzięli udział w rozgrywkach. Radzili sobie świetnie!